Festivalové ozvěny v Hradci Králové se těšily velkému zájmu!

Náštěvníci Festivalových ozvěn 2.5. v Hradci Králové měli jedinečnou příležitost být součástí druhé zastávky Festivalových ozvěn Sportfilmu Liberec, který se svým program vycestoval za hranice Libereckého kraje. Vedle promítaných filmů nechyběla ani avizovaná výstava fotografií manželů Zátopkových z celé jejich úspěšné olympijské kariéry. Děti si prověřily svoji bystrost ve vědomostním kvízu a ty nejlepší obdržely věcné ceny od značek Author a Lipo.

Nedílnou součástí celého dne byly také besedy s hercem Filipem Březinou. Společně s moderátorem České televize Jakubem Bažantem nahlédli do zákusilí tvorby sportvních filmů.

A jak se Filipovi v Hradci líbilo? "Na Hradec Králové mám jen ty nejlepší vzpomínky. Je to město, kde se natáčelo pár scén z filmu Zlatý podraz a současně jsem zde strávil většinu natáčecích dní při tvorbě seriálu Smysl pro Tumor. Mám zde i několi kamáradů. Takže, když se naskytla příležitost spojit povídání o práci, sportu a filmech právě v tomto městě, byl jsem nadšený."

"Filip velmi otevřeně mluvil o všem, co diváky festivalových ozvěn zajímalo. Nedělalo mu problém odpovědět vlastně jakoukoliv otázku dětí či dospělých v hledišti a bylo jedno, jestli se dotazující ptali na filmové nebo divadelní role, trému, jeho vztah ke sportu a hudbě nebo třeba i na to, jaké má rád ovoce," hodnotí besedu Jakub Bažant, který se s Filipem poznal již před sedmi lety při castingu a následně při natáčení filmu Zlatý podraz, a dodává: "Je vidět, jak Filip za tu dobu vyzrál, získal zkušenosti a nadhled a přitom dokázal zůstat svůj."

Děkujeme všem divákům, dětem, studentům i dospělým, kteří zavítali do kina Bio Central a vytvořili zde opravdu příjemnou atmosféru. Věříme, že se za rok opět potkáme na dalším ročníku s neméně zajímavými filmy a besedami.