STATUT


Podmínky pro účast snímku v soutěžní části festivalu

Přihlášení filmů bude spuštěno od 1. května do 1. srpna 2024

Ve výše uvedeném termínu nahrajte svůj film přes platformu Filmfreeway.com.

27. ročník SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2024

SOUTĚŽNÍ STATUT A PRAVIDLA PŘIHLÁŠENÍ

Článek 1

SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2024 je mezinárodní soutěžní festival televizních a filmových snímků s tematickým zaměřením na sport, olympijské ideje a hry. Cílem festivalu je ocenění nejlepších snímků v jednotlivých kategoriích a nejlepšího snímku ze všech kategorií. Posláním festivalu je podporovat tvorbu kvalitních audiovizuálních děl na témata sport, sportovní osobnosti a příběhy, sport a společnost a přispívat k rozvoji olympijských myšlenek prostřednictvím sportovního filmu a dokumentu.

 Článek 2

Program festivalu tvoří projekce soutěžních a nesoutěžních televizních a filmových snímků, doplněné doprovodným programem a následně festivalové ozvěny vybraných přihlášených snímků.

Článek 3 

První uvedení soutěžního snímku musí být po datu 1. ledna 2019.

 Článek 4 

Hlavní festivalovou porotu tvoří 7 nebo 9 členů. V čele hodnotící komise je předseda poroty. Každý člen poroty má právo jednoho hlasu. V případě shodnosti poměru hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty. Výsledky hlasování jsou neveřejné.

 Poroty festivalu jmenuje ředitel festivalu na základě doporučení organizačního výboru.

 Článek 5

 V čele festivalu stojí ředitel festivalu.

 Článek 6

 Městem konání soutěžního festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2024 je Liberec ve dnech 3. - 6. 10. 2024, obsahem festivalu je prezentace přihlášených snímků, další nekomerční projekce přihlášených snímků a snímků z archivu festivalu, v pořadech České televize, na internetu, ve školách, na veřejných prostranstvích a dalších zařízeních podle rozhodnutí organizačního výboru festivalu, a to i v průběhu následujících dvou let.

  Článek 7

 Vyhlašovatelem festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2024 je SPORTFILM LIBEREC z.s., spolupořadatelem je Victoria Production s.r.o.

 Záštitu poskytuje a odborným garantem festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2024 je Český olympijský výbor, Česká olympijská akademie, Česká unie sportu, Filmový a televizní svaz (FITES) a INTERNATIONALE CINEMA TELEVISION SPORTIFS – Milano.

Článek 8

Soutěžní snímky do jednotlivých kategorií mohou přihlásit jejich producenti, výrobci, majitelé, autoři či právnické osoby v termínu od 1.5 do 1. 8. 2024 prostřednictvím webové stránky www.filmfreeway.com, kde jsou uvedeny podrobné podmínky.

 Přihlašovatelé souhlasí s veřejným promítáním přihlášených snímků v době konání festivalu a v ročnících následujících podle článku 6. Statut a složení poroty je uvedeno na www.sportfilm.cz.

 Článek 9

 Soutěžní kategorie:

 1) OLYMPIJSKÉ IDEJE

2) DOKUMENTY

 3) SPORTOVNÍ OSOBNOSTI

4) HRANÉ FILMY a SERIÁLY

 5) METODIKA, VZDĚLÁVÁNÍ

Článek 10

Festivalová porota uděluje ceny v jednotlivých kategoriích a Hlavní cenu festivalu.

Ředitel festivalu má možnost udělit Cenu ředitele festivalu.

 Poroty si vyhrazují právo změnit zařazení soutěžního snímku do jiné kategorie, než byl přihlášen.

 Poroty si vyhrazují právo neudělit cenu v určité kategorii.

 Na doporučení festivalové poroty uděluje Česká olympijská akademie Cenu Jiřího KÖSSLA.

Na doporučení speciální komise uděluje ředitel festivalu cenu Paprsek odvahy a naděje Věry ĆÁSLAVSKÉ.

Trofeje, ocenění přebírají tvůrci osobně nebo v zastoupení.

 

 

V Liberci  1.4. 2024

 Mgr. Renata Balašová, ředitelka festivalu

PhDr. Jakub Bažant, prezident FICTS CZ

Leon Jakimič, MBA, prezident festivalu