Přípravka

Příspěvek Hokejového klubu Nový Jičín do festivalu Sportfilm – název snímku „Bruslení pro školky“.