Příprava 20. ročníku se rozběhla

V letošním roce připravujeme již 20. ročník festivalu. Po loňském úspěchu budeme dále spolupracovat se skupinou nadšenců realizujících revitalizaci kina Varšava v Liberci, kde bude probíhat vlastní promítání filmů. Mimo to chystáme projekce a expozice v městské radnici v Liberci ve spolupráci s FICTS, zaměřenou na olympismus a olympijské myšlenky. Předpokládanou součástí festivalu budou besedy s významnými osobnostmi sportovního dokumentu a českými sportovci. Projekt se pokusíme rozšířit do příhraničních oblastí Německa a Polska.

Pro školní rok 2016 – 2017 probíhá podpůrný projekt „Škola multimediálního dokumentu v Česko-saském příhraničí“ zaměřený na realizaci dokumentů nejmladší kategorie tvůrců ve věku 15 – 20 let ve společných českoněmeckých týmech