Upoutávky oceněné v nové kategorii

Cenu si odnesla hokejová přípravka z Nového Jičína a upoutávka na Czech Bowl!

I přesto, že komise v nové kategorii festivalu neudělila žádné ceny s poukazem, že je třeba dopracovat podmínky a pravidla, aby nedocházelo k rozporu s autorským zákonem při zveřejňování videí, rozhodl se Ředitel festivalu udělit dvě ceny těm filmů, které podle jeho názoru nejlépe naplňují původní myšlenky těchto kategorií. Pan Pavel Landa nám řekl: „Doufám, že všichni aktivní účastníci této kategorie pochopí, že toto byl pilotní ročník a nevyhnuli jsme se prvotním problémům. Bohužel jsme nezajistili správně u všech účastníků práva na doprovodnou hudbu a to nám bylo právem vytčeno porotou. Za to se všem účastníkům omlouvám. Nechtěli jsme tím ale znehodnotit celou soutěž, a tak jsme ohodnotili film „Pozvánka do party hokejové přípravky“ režie Jiřího Novotného (HK N. Jičín) a „Fife story“ režie Jana Křemena (ČAAF), které podle nás nejlépe naplňují původní myšlenku, a to propagaci sportovní činnost nebo sportovní akce „. Dále dodal: „myslíme si, že kategorie má budoucnost a bude zařazena do příštího ročníku festivalu“. Autory snímků jsme pozvaly na slavnostní vyhlášení do Liberce a byla jim předána cena ředitel festivalu.