SportFilm získal záštitu České unie sportu

Na jednání VV ČUS byla schválena záštita České unie sportu nad nadcházejícím ročníkem SportFilm Liberec 2018

  • Navýšenou finanční podporu investují pořadatelé do vytvoření nové kategorie na festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec, se zaměřením na krátké propagační videa zveřejněná na sociálních sítích, které propagují sportovní události nebo nábory sportovců či videa dokumentující proběhlou sportovní událost.
  • Nejnovější trend jak oslovit mladé lidi a nalákat je na sportovní činnost je propagace skrz sociální sítě. Již dnes spontánně vznikají videa na propagaci sportovních akcí anebo sportovních událostí. Těšíme se proto na ohlasy na tuto kategorii.