Složení orgánů festivalu

Organizační výbor

President festivalu: MUDr. Milan Jirásek
Vicepresident festivalu: Ing. Vladimír Boháč, předseda vyhlašovatelské organizace
Ředitel: Dr. Pavel Landa
Předseda poroty: PhDr. František Kolář CSc, Olympijské studijní a informační centrum
Čestný člen: Jiří Kratochvíl, režisér
PR manager: Mgr. David Opatrný

Složení odborné poroty 21. ročníku

Předseda: PhDr. František Kolář CSc, Olympijské studijní a informační centrum
Místo předseda: Zdeněk Pecka, Klub olympioniků
Členové: Jiří Kratochvíl, zástupce ČT
  Ing. Hana Jarošová, zástupce FAMU
  Mgr. Pavel Benc, zástupce Klubu olympioniků
  Mgr. David Opatrný, zástupce České unie sportu
  PhDr. Jakub Bažant, člen mediální komise FICTS
  MgA. Jaroslav Černý, zástupce FITES
  Heike Hulánová, zástupce veřejnosti
  PhDr. Jiří Závozda, vysokoškolský profesor
  Otakar Černý, odborná veřejnost
  Tilo Schwalbe, zástupce spolupořadatele Zittau
  Václav Korunka, zástupce DUKLA Liberec 
 

Zdeněk Škoda, Akademická sekce České olympijské akademie, Olympijské studijní a informační centrum Českého olympijského výboru

    

Organising Comittee

President festival: MUDr. Milan Jirásek
Vicepresident festival: Ing. Vladimír Boháč, předseda vyhlašovatelské organizace
Director: Dr. Pavel Landa
Chairman of the Jury: PhDr. František Kolář CSc, Olympijské studijní a informační centrum
Honorary member: Jiří Kratochvíl, režisér
PR manager: Mgr. David Opatrný

Structure of the Festival Authority

Chairman: PhDr. František Kolář CSc
Vicechairman: Zdeněk Pecka, Klub olympioniků
Members: Jiří Kratochvíl, zástupce ČT
  Ing. Hana Jarošová, zástupce FAMU
  Mgr. Pavel Benc, zástupce Klubu olympioniků
  Mgr. David Opatrný, zástupce České unie sportu
  PhDr. Jakub Bažant, člen mediální komise FICTS
  MgA. Jaroslav Černý, zástupce FITES
  Heike Hulánová, zástupce veřejnosti
  PhDr. Jiří Závozda, vysokoškolský profesor
   Pavlína Míčová, zástupce MF DNES
  Tilo Schwalbe, zástupce spolupořadatele Zittau
  Václav Korunka, zástupce DUKLA Liberec