Pro filmaře

Budeme rádi, když přihlásíte svůj snímek na festival Sportfilm Liberec.
Nejprve podejte přihlášku: ON-LINE nebo v písemné formě (formulář).
Podrobné podmínky podle nichž se řídí porota festivalu jsou uvedeny ve STATUTU.