Pro filmaře

Budeme rádi, když přihlásíte svůj snímek na festival Sportfilm Liberec.
podejte přihlášku: ON-LINE nebo v písemné formě (FORMULÁŘ).
Podrobné podmínky podle nichž se řídí porota festivalu jsou uvedeny ve STATUTU.
Technické podmínky pro vysílání snímku na ČT SPORT: TECHNICKÉ PODMÍNKY
ENGLISH
Please register your picture at the Sportfilm Liberec festival here: ONLINE FORM or by mail here: FORM
The detailed conditions governing the jury of the festival are listed in the STATUTE.
TECHNICAL CRITERIA