Přihlášky můžete podávat On – line

Dnes se otevřela také možnost zaslat přihlášku do festivalu on-line. Formulář je zde: FORMULÁŘ

Nově byli přidány i dvě kategorie, které budou prezentované v celé své délce na sociálních sítí SportFilmu.

NOVÉ KATEGORIE pro rok 2017

1)Upoutávka na vysílání sportovní akce – upoutávka televizních společností, reklamních a PR agentur v maximální délce 60 vteřin zaměřená na propagaci vysílání sportovní akce, která byla prokazatelně prezentována v televizním vysílání, na konkrétní webové stránce nebo na sociálních sítích.

2) Prezentace sportovních a tělovýchovných aktivit – sestříhaný audiovizuální záznam jednorázové akce nebo dlouhodobé činnosti sportovní organizace, jednoty či klubu, jejíž podstatnou součástí jsou sportovní a tělovýchovné aktivity, popřípadě vyhlášení sportovních anket. Videozáznam v maximální délce 6 minut musí být prokazatelně prezentován na konkrétní webové stránce nebo na sociálních sítích.