Přihlášky můžete podávat On – line

Registrujte se pro ročník 2018

Dnes se otevřela možnost zaslat přihlášku do festivalu on-line. Formulář je zde: FORMULÁŘ

Ukázky filmů budou prezentovány na sociálních sítí SportFilmu.

Budeme rádi, když přihlásíte svůj snímek na festival Sportfilm Liberec.
podejte přihlášku: ON-LINE nebo v písemné formě (FORMULÁŘ).
Podrobné podmínky podle nichž se řídí porota festivalu jsou uvedeny ve STATUTU.
ENGLISH
Please register your picture at the Sportfilm Liberec festival here: ONLINE FORM or by mail here: FORM
The detailed conditions governing the jury of the festival are listed in the STATUTE.