Pozvánka

 

POZVÁNKA

21th SPORTFILM LIBEREC 

INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2018

PŘIHLÁŠENÍ a PRAVIDLA ÚČASTI

Přihlašovatel zašle na adresu Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s.   

LB–STO z.s. SPORTFILM 2017

Jablonecká 88/18

460 05 LIBEREC 5

 

do 29. srpna 2018 (den doručení) soutěžní snímek na dvou nosičích DVD pro potřeby poroty a pro veřejné promítání, které se nevrací zpět přihlašovateli a budou sloužit pro archivní účely festivalu SPORTFILM Liberec. Lze zaslat také ve formátu *mov, *mp4 cestou ÚSCHOVNA

K přihlášeným DVD přidejte podle vlastního uvážení propagační materiály, fotografie vztahující se k přihlášenému dokumentu.

Platí pouze přihlášky podané elektronicky z domény  

www.sportfilm.cz do 29. srpna 2018

 

Přihlašovatel uhradí poštovné a pojistné za zásilku soutěžních snímků.

Další pravidla:

1) Přihlašovatel snímku souhlasí v souladu s Autorským zákonem č. 175/96 Sb. s bezplatným použitím ukázky z přihlášeného snímku pro výrobu a veřejné uvádění dokumentárního snímku SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2018 a to v maximální délce 60-ti sekund. Přihlašovatel poskytne tuto ukázku pořadateli na DVD. Přihlašovatel potvrzuje správnost všech údajů a odpovídá za případné škody plynoucí z nesprávně uvedených skutečností.

2) Přihlašovatel souhlasí se Soutěžním statutem festivalu sportovních snímků SPORTFILM LIBEREC – INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2018.

3) Podáním závazné přihlášky, jak písemné, tak přihlášky elektronické, přihlašovatel stvrzuje a prohlašuje, že si je plně vědom toho, že s podáním přihlášky uzavírá zároveň licenční smlouvu, jež je k této přihlášce přiložena a s jejímž obsahem se seznámil před podpisem přihlášky a bezvýhradně s ní souhlasí.

4) Přihlašovací poplatek je stanoven pro fyzické osoby a neziskové organizace na 100,- Kč (4  €) pro ziskové organizace na 500,- Kč (20€). Členové FICTS přihlašovací poplatek neplatí.

5) Organizátor je připraven ve spolupráci a za podpory ČT SPORT prezentovat přihlášené snímky ve svém vysílání jako součást festivalu. Pro tato vysílání musí přihlašovatel splnit technické podmínky České televize a to zejména:

– zaslat přihlášený snímek na nosiči požadovaném ČT.

– ke snímku přiložit seznam použité hudby – Music Gue Sheet.

– zahraniční snímky doplnit dialogovou listinu.

Podrobné technické podmínky jsou uveřejněny na doméně www.sportfilm.cz