O festivalu

20. ROČNÍK SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL připravují pořadatelé na dny 4. – 7. října 2017.

Hlavním zaměřením festivalu budou olympijské hry a tomu bude přizpůsoben program promítání a účast významných olympioniků na jednotlivých dnech.

Mimo projekce filmů chystáme expozice sportovních fotografií, sportovních kalendářů a výtvarných děl v městské radnici v Liberci ve spolupráci s FICTS, zaměřenou na olympismus a olympijské myšlenky.

Festival připravujeme jako významnou kulturně společenskou událost města Liberec, Libereckého kraje, Euroregionu NISA, České republiky a ve spolupráci s FICTS i událost mezinárodního významu.

Projekt rozšiřujeme do příhraničních oblastí Německa a Polska a v letošním roce se do promítání zapojí město Zittau (historický promítací sál) a město Goerlitz, a to ve stejném termínu, tedy 4. – 7. října 2017.

 

MÍSTO KONÁNÍ:

V minulých letech se podařilo zajistit veřejné promítání na videostěně na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci. Zde proběhlo i několik doprovodných akcí, zejména téměř dvouhodinová přehlídka sportovních aktivit tělovýchovných klubů a skupin celého Libereckého kraje.

Festival se konal v prostorách Galerie pod libereckou radnicí.  Doprovodný program se konal na náměstí Dr. E. Beneše.

Snahou pořadatelů bylo přiblížit co nejvíce sportovní dokumentární tvorbu divákům, a proto se spojil s vedením Obchodního centra NISA v LIBERCI a hlavní promítání pro veřejnost se uskutečnilo v prostorách OC NISA.

Všechny tyto aktivity pořadatelů nesplnili v plném rozsahu očekávání. V loňském roce se proto spojil se skupinou nadšenců zachraňujících kino Varšava v Liberci.

Ukázalo se to jako velmi dobré rozhodnutí, které se projevilo zejména na zvýšeném zájmu veřejnosti. Pořadatel v tomto chce nadále pokračovat.

EDUKAČNÍ PROJEKT:

ProWel z.s. připravilo pro rok 2016 – 2017 projekt „Škola multimediálního dokumentu v česko – saském příhraničí“ zaměřený na realizaci dokumentů nejmladší kategorii tvůrců ve věku 15 – 20 let ve společných českoněmeckých týmech. Projekt je odborně garantován pracovníky ČT, Závozda, Bažant, Bradáč.

Myšlenka festivalu sportovních filmů, dokumentů a dalších programů vznikla v roce 1997 a první ročník byl realizován v březnu roku 1998. V prvním ročníku se pořadatelům podařilo získat do poroty festivalu řadu vynikajících osobností sportovní filmové a televizní tvorby, k nimž lze bez váhání zařadit zakladatele sportovní televizní tvorby režiséra, pana Františka POJDLA.

 

HISTORIE

První ročník se konal pod odbornou garancí ČOV, FITES, MŠMT ČR, Asociace sportu pro všechny a Českého svazu tělesné výchovy v areálu Armádního sportovního centra DUKLA LIBEREC ve kterém se konalo veřejné promítání soutěžních snímků.

V olympijských letech byl kladen důraz na propagaci OLYMPIJSKÝCH HER a olympijských ideálů. 

Garantem propagace olympijských myšlenek a OLYMPIJSKÝCH HER byl předseda České olympijské akademie doc. Jiří KÖSSL a v jeho práci pokračuje pan doc. František DVOŘÁK, místopředseda ČOV  a jeho zástupce pan František KOLÁŘ, Olympijské studijní a informační centrum.

Nejprestižnější cenou udělovanou porotou festivalu se stala cena předsedy České olympijské akademie doc. Jiří KÖSSLA, kterou organizační štáb založil poté, co nás Jiří Kössl opustil.

V dalších ročnících se festival konal v  komorním prostředí Naivního divadla v Liberci. Tato změna se projevila zejména v zájmu veřejnosti o promítání soutěžních snímku a zatím co se diváci v prvním ročníku počítali na desítky, v druhém si prohlédlo soutěžní snímky několik stovek diváků. Festival se mohl pochlubit také mezinárodní účastí reprezentovanou dvěma snímky slovenských tvůrců z Popradu a Košic. V průběhu festivalu se podařilo získat podporu dalšího významného garanta, a to Ministerstva kultury ČR.

V roce 2001 se vítězné snímky našeho festivalu poprvé účastnily festivalu SPORT MOVIE and TV v italském Miláně, kde byl náš festival současně přijat do velké rodiny dalších národních festivalů se sportovní tematikou.

Garantem této série je Federation Internationale Cinema Televizion Sportifs, FICTS www.ficts.com  sdružující festivaly a producenty filmů se sportovní tematikou z téměř 70 zemí celého světa pod patronací Mezinárodního olympijského výboru.

V  roce 2002 snímek ČT „A víra má mne uzdraví“ získal na tomto festivalu cenu „Guirlande d’Honneur ” za vítězství v kategorii dokumentů a potvrdil tím, dobrou cestu po které se pořadatel vydal.

Do milánského finále jsou každoročně vysílány vítězné snímky, nebo nejvýše umístěné snímky české produkce, z mezinárodního festivalu SportFilm Liberec. Zde se setkávají s konkurencí vítězů čtrnácti národních festivalů. Liberecký festival je nejstarším účastníkem této největší přehlídky filmů a dokumentů se sportovní tematikou WORLD FICTS CHALLENGE organizovanou FICTS a pravidelně konanou koncem listopadu v italském Miláně. A právě úspěchy na tomto festivalu ukazují, že snímky vyrobené v České republice mají vysokou kvalitu. Česká republika se může pyšnit i pátým místem v počtu vyrobených sportovních dokumentů. Hlavní podíl na tom má Česká televize, která produkuje velkou většinu sportovních snímků. Festival v Liberci si klade za úkol povznést kvalitu sportovních snímků a díky těmto dílům vzdělávat mládež k tradičním hodnotám sportu jako je fair play, rovnoprávnost nebo inkluze.

Z 34. ročníku mezinárodního filmového festivalu FÉDÉRATION INTERNATIONALE CINÉMA TÉLÉVISION SPORTIFS (FICTS) 2016, si Česká republika přivezla dvě ceny. Film Lyžař, režiséra a producenta Marka Bureše získal hlavní cenu Guirlande d’Honneur, v sekci individuálních sportů, a dokument České televize, Zátopek, který režíroval David Ondříček, obdržel cenu  Mention d’Honneur.