18. ročník 2015

 

Filmy 18. ročníku 2015:

ZDE: 2015_protokol_poroty

 
Vysvětlivky použitých zkratek:
 
SP Sports Personality Sportovní osobnost
DOC Document Dokument
OLYMP Olympic Games Olympijské hry
REP Report Reportáž
CH&S Children and Sport Děti a sport
 
Seznam zúčastněných snímků:

Sportfilm_2015_promitaci_plan

Movies of the 18th Year 2015:

Glossary of used abbreviations:
 
SP Sports Personality Sportovní osobnost
DOC Document Dokument
OG Olympic Games Olympijské hry
REP Report Reportáž
CH&S Children and Sport Děti a sport
              
 List of participating movies