17. ročník 2014

 

 Filmy 17. ročníku 2014:

Vysvětlivky použitých zkratek:
 
SP Sports Personality Sportovní osobnost
DOC Document Dokument
OLYMP Olympic Games Olympijské hry
REP Report Reportáž
CH&S Children and Sport Děti a sport
              
Seznam zúčastněných snímků:

 

Movies of the 17th Year 2014:

Glossary of used abbreviations:
 
SP Sports Personality Sportovní osobnost
DOC Document Dokument
OG Olympic Games Olympijské hry
REP Report Reportáž
CH&S Children and Sport Děti a sport
              
 List of participating movies