České sportovní dokumenty v Miláně opět uspěly

Pavel Nedvěd a jeho osud

Z 35. ročníku mezinárodního filmového festivalu FÉDÉRATION INTERNATIONALE CINÉMA TÉLÉVISION SPORTIFS (FICTS) 2017, si Česká republika přivezla dvě ceny. Film „Pavel Nedvěd a jeho osud“, režiséra Otakara Černého (produkce Česká televize) získala cenu Mention d’Honneur, v sekci sportovních osobností. Pavel Nedvěd se po Josefu Masopustovi stal druhým českým držitelem Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Autor sleduje jeho cílevědomou fotbalovou dráhu od žáčků v rodné obci až po současnost. Využívá přitom rozhovorů s lidmi, kteří ho na ni provázeli, ale i archivních materiálů, zaznamenávajících nejvýznamnější okamžiky Nedvědovy fotbalové kariéry. Druhým úspěchem České televize je pořad pro děti „Zprávičky“, který obdržel cenu Mention d’Honneur  v sekci dětských snímků. Porota ocenila jednak reportážní charakter uvedeného pořadu, jednak skutečnost, že na jeho přípravě se podílejí hlavně žáci základních škol, kterým jsou tyto Zprávičky určeny a jejichž sportovní aktivita tvoří podstatu tohoto pořadu.

 

 

Kompletní výsledky dle kategorií

Kompletní výsledky dle kategorií:

HLAVNÍ CENA: 13. komnata Arnošta Petráčka (r. Jiří Střecha)
Olympijské hry – olympijské ideje: Cyklus Sportovci – hrdinové (r. Miroslav Langer – Filip Slezák)
Dokumenty: The Birth of the Legion (r. Marcel Goedhart) / Nizozemsko
Sportovní osobnosti: Pavel Nedvěd a jeho osud (r. Otakar Černý)
Děti a sport: Ty, Brďo – Sport (r. Vladimír Mráz)
Reportáže: Zprávičky – Sport (různí autoři)
Metodické a populárně vzdělávací snímky: Hopsasa – Ledový průšvih (r. Pavel Šimák)
Upoutávky: V nové kategorii festivalu nebyla udělena žádná cena.

Ceny poroty
– Cyklus Doping – Top Secret: How Russia makes its Winners; Showdown for Russia; Russia’s Red Herrings (r. Hajo Seppelt) / Německo
– Sprint to past (r. Fedor Selkin) / Rusko
– Due piedi sinistri (r. Isabella Salvetti) / Itálie
Ceny ředitele festivalu:
– Life story (r. Jan Křemen)
– Pozvánka do party hokejové přípravky (r. Jiří Novotný)
Cena České olympijské akademie: Longboard (r. Anna Hempel, Willy Max Friedrich, František Čapek, Michal Podroužek)
Cenu Jiřího Kössla, kterou na návrh festivalové poroty uděluje Česká olympijská akademie, získal Franco B. Ascani, a to za dlouholetou práci v čele Mezinárodní federace sportovních televizí a filmů (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs – FICTS), jíž předsedá již od roku 1996.
Cenu milánského festivalu pak z rukou Franca B. Ascaniho převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Upoutávky oceněné v nové kategorii

Cenu si odnesla hokejová přípravka z Nového Jičína a upoutávka na Czech Bowl!

I přesto, že komise v nové kategorii festivalu neudělila žádné ceny s poukazem, že je třeba dopracovat podmínky a pravidla, aby nedocházelo k rozporu s autorským zákonem při zveřejňování videí, rozhodl se Ředitel festivalu udělit dvě ceny těm filmů, které podle jeho názoru nejlépe naplňují původní myšlenky těchto kategorií. Pan Pavel Landa nám řekl: „Doufám, že všichni aktivní účastníci této kategorie pochopí, že toto byl pilotní ročník a nevyhnuli jsme se prvotním problémům. Bohužel jsme nezajistili správně u všech účastníků práva na doprovodnou hudbu a to nám bylo právem vytčeno porotou. Za to se všem účastníkům omlouvám. Nechtěli jsme tím ale znehodnotit celou soutěž, a tak jsme ohodnotili film „Pozvánka do party hokejové přípravky“ režie Jiřího Novotného (HK N. Jičín) a „Fife story“ režie Jana Křemena (ČAAF), které podle nás nejlépe naplňují původní myšlenku, a to propagaci sportovní činnost nebo sportovní akce „. Dále dodal: „myslíme si, že kategorie má budoucnost a bude zařazena do příštího ročníku festivalu“. Autory snímků jsme pozvaly na slavnostní vyhlášení do Liberce a byla jim předána cena ředitel festivalu.

SportFilm na úřadu Libereckého kraje

SportFilm na úřadu Libereckého kraje

Výstava fotografií s názvem „20 let SPORTfilmu – 20 let podpory olympijských myšlenek“ je od 2. do 13. října k vidění ve vestibulu sídla Libereckého kraje (U Jezu 642, Liberec). Výstava byla slavnostně zahájena hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou a prezident FICTS Prof. Franco B. Ascaniho z Milána ve čtvrtek 5. října. Výstava se věnuje olympismu v českých zemí a v Libereckém kraji. Rozhodně stojí za zhlédnutí.

Zástupci organizačního výboru SportFilm Liberec 2017 dále jednali s hejtmanem libereckého kraje Martinem Půtou o budoucnosti festivalu a vzájemné spolupráci. Výsledky z tohoto jednání byly pro festival povzbudivé a pro diváka z toho plyne, že se může těšit na další ročníky festivalu s podporou Libereckého kraje.

   

Profesor Ascani na ČT sport

Prezident mezinárodní federace FICTS, při své návštěvě Prahy poskytl rozhovor v ČT sport.

Sport, film a televize jsou spolu úzce spjaty už mnohá desetiletí. Napětí, vzrušení, smutek i radost – veškeré emoce mohou oslovovat široké publikum různými způsoby. Sport působí univerzálně. Ty nejlepší snímky, které to dokážou s přímou razancí, vybírá Mezinárodní federace sportovních televizí a filmů FICTS.

Celý rozhovor sledujte na: zde

20. Ročník festivalu začíná – PROGRAM

– termín: 4. – 7. 10. 2017

Promítání: Kino Varšava –program promítání zde: PROGRAM

Doprovodné programy:

   – výstava „20 let Sportfilmu – 20 let podpory olympijských myšlenek“

      KDE: vestibul Libereckého kraje

KDY:od 2. do 31. 10. 2017

      slavnostní vernisáž 5. 10. 2017 v 10.hodin za účasti presidenta FICTS Prof. Franco B. Ascaniho a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty

   – výstava „Kalendáře se sportovní tematikou“

      KDE: Kino Varšava, Frýdlantská ul., Liberec

      KDY. od 2. do 7. října 2017

   – beseda na téma „olympijské myšlenky“

  promítání filmů spojené s besedou dětí s Prof. Ascanim nad myšlenkami  olympismu

  KDE: Kino Varšava, promítací sál Barrandoff

 KDY: 6. 10. 2017 od 10. – 12. hodin

Přihlášky můžete podávat On – line

Dnes se otevřela také možnost zaslat přihlášku do festivalu on-line. Formulář je zde: FORMULÁŘ

Nově byli přidány i dvě kategorie, které budou prezentované v celé své délce na sociálních sítí SportFilmu.

NOVÉ KATEGORIE pro rok 2017

1)Upoutávka na vysílání sportovní akce – upoutávka televizních společností, reklamních a PR agentur v maximální délce 60 vteřin zaměřená na propagaci vysílání sportovní akce, která byla prokazatelně prezentována v televizním vysílání, na konkrétní webové stránce nebo na sociálních sítích.

2) Prezentace sportovních a tělovýchovných aktivit – sestříhaný audiovizuální záznam jednorázové akce nebo dlouhodobé činnosti sportovní organizace, jednoty či klubu, jejíž podstatnou součástí jsou sportovní a tělovýchovné aktivity, popřípadě vyhlášení sportovních anket. Videozáznam v maximální délce 6 minut musí být prokazatelně prezentován na konkrétní webové stránce nebo na sociálních sítích.