Přihlášky můžete podávat On – line

Registrujte se pro ročník 2018

Dnes se otevřela možnost zaslat přihlášku do festivalu on-line. Formulář je zde: FORMULÁŘ

Ukázky filmů budou prezentovány na sociálních sítí SportFilmu.

Budeme rádi, když přihlásíte svůj snímek na festival Sportfilm Liberec.
podejte přihlášku: ON-LINE nebo v písemné formě (FORMULÁŘ).
Podrobné podmínky podle nichž se řídí porota festivalu jsou uvedeny ve STATUTU.
ENGLISH
Please register your picture at the Sportfilm Liberec festival here: ONLINE FORM or by mail here: FORM
The detailed conditions governing the jury of the festival are listed in the STATUTE.

 

 

SportFilm získal záštitu České unie sportu

Na jednání VV ČUS byla schválena záštita České unie sportu nad nadcházejícím ročníkem SportFilm Liberec 2018

  • Navýšenou finanční podporu investují pořadatelé do vytvoření nové kategorie na festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec, se zaměřením na krátké propagační videa zveřejněná na sociálních sítích, které propagují sportovní události nebo nábory sportovců či videa dokumentující proběhlou sportovní událost.
  • Nejnovější trend jak oslovit mladé lidi a nalákat je na sportovní činnost je propagace skrz sociální sítě. Již dnes spontánně vznikají videa na propagaci sportovních akcí anebo sportovních událostí. Těšíme se proto na ohlasy na tuto kategorii.

České sportovní dokumenty v Miláně opět uspěly

Pavel Nedvěd a jeho osud

Z 35. ročníku mezinárodního filmového festivalu FÉDÉRATION INTERNATIONALE CINÉMA TÉLÉVISION SPORTIFS (FICTS) 2017, si Česká republika přivezla dvě ceny. Film „Pavel Nedvěd a jeho osud“, režiséra Otakara Černého (produkce Česká televize) získala cenu Mention d’Honneur, v sekci sportovních osobností. Pavel Nedvěd se po Josefu Masopustovi stal druhým českým držitelem Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Autor sleduje jeho cílevědomou fotbalovou dráhu od žáčků v rodné obci až po současnost. Využívá přitom rozhovorů s lidmi, kteří ho na ni provázeli, ale i archivních materiálů, zaznamenávajících nejvýznamnější okamžiky Nedvědovy fotbalové kariéry. Druhým úspěchem České televize je pořad pro děti „Zprávičky“, který obdržel cenu Mention d’Honneur  v sekci dětských snímků. Porota ocenila jednak reportážní charakter uvedeného pořadu, jednak skutečnost, že na jeho přípravě se podílejí hlavně žáci základních škol, kterým jsou tyto Zprávičky určeny a jejichž sportovní aktivita tvoří podstatu tohoto pořadu.

 

 

Kompletní výsledky dle kategorií

Kompletní výsledky dle kategorií:

HLAVNÍ CENA: 13. komnata Arnošta Petráčka (r. Jiří Střecha)
Olympijské hry – olympijské ideje: Cyklus Sportovci – hrdinové (r. Miroslav Langer – Filip Slezák)
Dokumenty: The Birth of the Legion (r. Marcel Goedhart) / Nizozemsko
Sportovní osobnosti: Pavel Nedvěd a jeho osud (r. Otakar Černý)
Děti a sport: Ty, Brďo – Sport (r. Vladimír Mráz)
Reportáže: Zprávičky – Sport (různí autoři)
Metodické a populárně vzdělávací snímky: Hopsasa – Ledový průšvih (r. Pavel Šimák)
Upoutávky: V nové kategorii festivalu nebyla udělena žádná cena.

Ceny poroty
– Cyklus Doping – Top Secret: How Russia makes its Winners; Showdown for Russia; Russia’s Red Herrings (r. Hajo Seppelt) / Německo
– Sprint to past (r. Fedor Selkin) / Rusko
– Due piedi sinistri (r. Isabella Salvetti) / Itálie
Ceny ředitele festivalu:
– Life story (r. Jan Křemen)
– Pozvánka do party hokejové přípravky (r. Jiří Novotný)
Cena České olympijské akademie: Longboard (r. Anna Hempel, Willy Max Friedrich, František Čapek, Michal Podroužek)
Cenu Jiřího Kössla, kterou na návrh festivalové poroty uděluje Česká olympijská akademie, získal Franco B. Ascani, a to za dlouholetou práci v čele Mezinárodní federace sportovních televizí a filmů (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs – FICTS), jíž předsedá již od roku 1996.
Cenu milánského festivalu pak z rukou Franca B. Ascaniho převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Upoutávky oceněné v nové kategorii

Cenu si odnesla hokejová přípravka z Nového Jičína a upoutávka na Czech Bowl!

I přesto, že komise v nové kategorii festivalu neudělila žádné ceny s poukazem, že je třeba dopracovat podmínky a pravidla, aby nedocházelo k rozporu s autorským zákonem při zveřejňování videí, rozhodl se Ředitel festivalu udělit dvě ceny těm filmů, které podle jeho názoru nejlépe naplňují původní myšlenky těchto kategorií. Pan Pavel Landa nám řekl: „Doufám, že všichni aktivní účastníci této kategorie pochopí, že toto byl pilotní ročník a nevyhnuli jsme se prvotním problémům. Bohužel jsme nezajistili správně u všech účastníků práva na doprovodnou hudbu a to nám bylo právem vytčeno porotou. Za to se všem účastníkům omlouvám. Nechtěli jsme tím ale znehodnotit celou soutěž, a tak jsme ohodnotili film „Pozvánka do party hokejové přípravky“ režie Jiřího Novotného (HK N. Jičín) a „Fife story“ režie Jana Křemena (ČAAF), které podle nás nejlépe naplňují původní myšlenku, a to propagaci sportovní činnost nebo sportovní akce „. Dále dodal: „myslíme si, že kategorie má budoucnost a bude zařazena do příštího ročníku festivalu“. Autory snímků jsme pozvaly na slavnostní vyhlášení do Liberce a byla jim předána cena ředitel festivalu.

SportFilm na úřadu Libereckého kraje

SportFilm na úřadu Libereckého kraje

Výstava fotografií s názvem „20 let SPORTfilmu – 20 let podpory olympijských myšlenek“ je od 2. do 13. října k vidění ve vestibulu sídla Libereckého kraje (U Jezu 642, Liberec). Výstava byla slavnostně zahájena hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou a prezident FICTS Prof. Franco B. Ascaniho z Milána ve čtvrtek 5. října. Výstava se věnuje olympismu v českých zemí a v Libereckém kraji. Rozhodně stojí za zhlédnutí.

Zástupci organizačního výboru SportFilm Liberec 2017 dále jednali s hejtmanem libereckého kraje Martinem Půtou o budoucnosti festivalu a vzájemné spolupráci. Výsledky z tohoto jednání byly pro festival povzbudivé a pro diváka z toho plyne, že se může těšit na další ročníky festivalu s podporou Libereckého kraje.

   

Profesor Ascani na ČT sport

Prezident mezinárodní federace FICTS, při své návštěvě Prahy poskytl rozhovor v ČT sport.

Sport, film a televize jsou spolu úzce spjaty už mnohá desetiletí. Napětí, vzrušení, smutek i radost – veškeré emoce mohou oslovovat široké publikum různými způsoby. Sport působí univerzálně. Ty nejlepší snímky, které to dokážou s přímou razancí, vybírá Mezinárodní federace sportovních televizí a filmů FICTS.

Celý rozhovor sledujte na: zde